Address:  JinXian County, JiangXi Province, China
Zip Code:  331700
Telephone:  86-0791-5654647
Fax:  86-0791-5651218
E-Mail:  zhangminqiang999@qq.com